Publish with us

Are you writer? Have you something to publish and you don't know how to do it? Contact with us. We can offer you cheap design for your book and a webpage to sell it as e-book and also print-on-demand.

Publica con nosotros

¿Eres escritor? ¿Tienes algo para publicar y no sabes cómo hacerlo? Contacta con nosotros. Te ofrecemos un diseño a precio barato para tu libro y una página para vendeerlo como e-book y también impresión bajo demanda.

Publikuj z nami

Czy jesteś pisarzem? Czy masz coś do publikowania i nie wiesz jak to zrobić? Kontakt z nami. Oferujemy Państwu tanie projekt dla swojej książki i strony internetowej do sprzedaży jako e-book, a także drukować na żądanie.


Emetres-Difusión

Emetres-Difusion is a trademark from Emetres Ltd. registered at the english Companies House with number 9515861.
Emetres Ltd. is also registered as publisher in the registry of the polish ISBN with the prefix 942822 and Emetres-Difusion as imprint.

Emetres-Difusion es una marca de Emetres Ltd. registrada en el Registro Mercantil inglés con el número 9515861.
Emetres Ltd. también está registrada como editor en el registro del ISBN polaco con el prefijo 942 822 y Emetres-Difusion como impronta.

Emetres-Difusion jest znakiem towarowym z Emetres Ltd. zarejestrowana w Companies House angielskim pod numerem 9515861.
Emetres Ltd. jest zarejestrowana również jako wydawca w rejestrze polskich ISBN z prefiksem 942822 i Emetres-Difusion jako nadrukiem.